Postal Boxes

Realizacja zamówień

zwroty i reklamacje

Czas realizacji zamówienia

Dlaczego termin realizacji trwa 14 dni+ ?

Istnieje szansa, że dostaniesz zamówione produkty wcześniej, czasami nawet w przeciągu jednego dnia, ale nie zawsze jest to możliwe i spowodowane jest ogromnym, ogólnoświatowym zainteresowaniem naszymi produktami, stąd nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować natychmiastową dostępność.

Jesteśmy dystrybutorem marki Purehold na terenie Polski i na ogół nie posiadamy większości produktów na stanie. W większości przypadków, po zaksięgowaniu środków na naszym koncie składamy zamówienie u producenta i czekamy na dostawę. Przesyłki dostarczają nam firmy kurierskie - czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy.

Zazwyczaj dostawa od Producenta zajmuje do 14 dni, zaś od nas do 2-3 dni roboczych.

Zwroty i reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres MOSFOR SPÓŁKA Z O.O. UL. MARMUROWA 32 /19, 05-110 JABŁONNA
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.